EU projekti

Proširenje kapaciteta proizvodnje jedinice tvrtke Elbak-Habulin kupnjom CNC stroja

Kratki opis projekta

Tvrtka Elbak-Habulin d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Proširenje kapaciteta proizvodnje jedinice tvrtke Elbak-Habulin kupnjom CNC stroja”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0814.

Predmetni projekt odnosi se na ulaganje u proizvodni pogon kupnjom CNC stroja u svrhu unaprjeđenja proizvodnje stvarajući dodanu vrijednost proizvodima i uslugama koje tvrtka nudi na domaćem i inozemnom tržištu.

Ciljevi projekta

Specifični cilj (svrha) projekta proširenje kapaciteta proizvodnje jedinice tvrtke Elbak-Habulin d.o.o. novim CNC strojem u svrhu unaprjeđenja proizvodnje stvarajući dodanu vrijednost proizvodima i uslugama koje tvrtka nudi na domaćem i inozemnom tržištu. Ostvarenjem specifičnog cilja doprinosi se općem cilju projekta: Poticanje mikro poduzeća u vlasništvu žena poduzetnica u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga u svrhu jačanja konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.

Elementi projekta:

- Opremanje proizvodne jedinice novim CNC vertikalnim obradnim centrom i stavljanje u funkciju
- Stručno osposobljavanje za pravilan rad na CNC vertikalnom obradnom centru
- Promidžba i vidljivost

Očekivani rezultati po završetku projekta:

- Porast prihoda od prodaje za 31%,

- Porast izvoza za 15% ,

- Stvaranje novih proizvoda (5 novih proizvoda u ponudi tvrtke),

- Očuvana radna mjesta te nova zapošljavanja.

Ukupna vrijednost projekta: 561.637,50 HRK
Prihvatljivi troškovi: 449.310,00 HRK
EU sufinanciranje projekta (HRK, %): 296.544,60 HRK (66%)
Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2017. — lipanj 2018.
Kontakt osoba za više informacija: Branislav Jotić, elbak@elbak-habulin.hr, +385 1 336 1112

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276 ​

www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Certificiranje

Certifikacijom proizvoda do poslovne konkurentnosti tvrtke Elbak-Habulin

Kratki opis projekta

Tvrtka Elbak-Habulin d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Certifikacijom proizvoda do poslovne konkurentnosti tvrtke Elbak-Habulin ”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.08.0083.

Predmetni projekt odnosi se na ulaganje u dobivanje isprava o sukladnosti triju proizvoda – graničnika brzine,sigurnosne kočnice i zabrave za poluautomatska vrata prema europskim normama (EN81 i drugi pripadajući standardi)u svrhu izvoza proizvoda na inozemna tržišta.

Ciljevi projekta

Specifičan cilj (svrha) projekta je: „Provesti postupke ishođenja isprava o sukladnosti proizvoda tvrtke Elbak-Habulin u svrhu pristupanja novim tržištima i jačanju konkurentnosti na sljedećim proizvodima: graničnik brzine, sigurnosna kočnica i zabrava za poluautomatska vrata“, što će se „preliti“ na ostvarenje općeg cilja Poziva: „Jačanje konkurentnosti i omogućavanje pristupanja novim tržištima mikro poduzeću u vlasništvu žena poduzetnica kroz pružanje potpore za uvođenjem i primjenom europskih i međunarodnih priznatih normi“.

Elementi projekta:

- Ishođene isprave o sukladnosti graničnika brzine, sigurnosne kočnice i zabrave za poluautomatska vrata

- Promidžba i vidljivost

Očekivani rezultati po završetku projekta:

- Certificirana tri proizvoda tvrtke (isprave o sukladnosti proizvoda),

- Porast prihoda od prodaje za 21%,

- Porast izvoza za 31% ,

- Očuvana radna mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 69.100,00 HRK
Prihvatljivi troškovi: 55.280,00 HRK
EU sufinanciranje projekta (HRK, %): 46.435,20 HRK (84%)
Razdoblje provedbe projekta: travanj 2018. — rujan 2018.
Kontakt osoba za više informacija: Branislav Jotić, elbak@elbak-habulin.hr, +385 1 336 1112

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista/

www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779